اکوسیستم  شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار، بعنوان یک شتابدهنده، توانسته است با تاسیس موفق چندین کسب و کار فعال، اکوسیستم خود را تشکیل دهد. زنجیره فعالیت ها
شتابدهنده صلحینو
﷯
شرکت IBC
کشاورزان پرس
اگرینیتو
نمک اپ
اینوگام
اگرینیتو
نمک اپ
سوپریار
پارس طبیار
آفاکو
برتینا
تونل هوشمند سلامت
آواگرد
اینوگام
 زنجیره فعالیت ها دربردارنده تمام حوزه های فعالیتی می باشد که می توان با آنها یک مجموعه را تعریف کرد. زنجیره فعالیت های شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار در برگیرنده حیطه هایی همچون، تجارت ، بازرگانی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، تحقیق و توسعه و... می باشد. این شرکت قصد دارد در آینده ای نزدیک در سایر حیطه های داخلی و بین المللی فعالیت خود را گسترش دهد. زنجیره فعالیت سککوک آزاد اکسپو خانه مسافر نوآوران توسن دیچی سینا اگرینیتو کشاورزان پرس نمک اینوگام برتینا آفاکو همکاری های موفق
.یک برند برای یک شرکت، مثل آبرو برای یک فرد است آبرو زمانی بدست می آید که فرد تلاش کند کارهای سخت را .به درستی به نتیجه برساند
 جف بیزوس 
مدیرعامل شرکت آمازون
نشانی: خیابان کارگر شمالی، کوچه اشراقی، خیابان هیات، پلاک 15، ساختمان گردآفرید کد پستی: 1411893171 تلفن: 88322598-021 ، 88329872-021 ، 88349572-021
تماس با ما

Submitting Form...

The server encountered an error.

ارسال شد

تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com
اکوسیستم
 شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار، بعنوان یک شتابدهنده، توانسته است با تاسیس موفق چندین کسب و کار فعال، اکوسیستم خود را تشکیل دهد.
زنجیره فعالیت ها
شتابدهنده صلحینو
﷯
شرکت IBC
کشاورزان پرس
اگرینیتو
نمک اپ
اینوگام
اگرینیتو
نمک اپ
سوپریار
پارس طبیار
آفاکو
برتینا
تونل هوشمند سلامت
آواگرد
اینوگام
 زنجیره فعالیت ها دربردارنده تمام حوزه های فعالیتی می باشد که می توان با آنها یک مجموعه را تعریف کرد. زنجیره فعالیت های شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار در برگیرنده حیطه هایی همچون، تجارت ، بازرگانی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، تحقیق و توسعه و... می باشد. این شرکت قصد دارد در آینده ای نزدیک در سایر حیطه های داخلی و بین المللی فعالیت خود را گسترش دهد.
زنجیره فعالیت
.یک برند برای یک شرکت، مثل آبرو برای یک فرد است آبرو زمانی بدست می آید که فرد تلاش کند کارهای سخت را .به درستی به نتیجه برساند
 جف بیزوس 
مدیرعامل شرکت آمازون
نشانی: خیابان کارگر شمالی، کوچه اشراقی، خیابان هیات، پلاک 15، ساختمان گردآفرید کد پستی: 1411893171 تلفن: 88322598-021 ، 88329872-021 ، 88349572-021
تماس با ما
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com
شتابدهنده صلحینو
﷯
شرکت IBC
کشاورزان پرس
اگرینیتو
نمک اپ
اینوگام
اگرینیتو
نمک اپ
سوپریار
پارس طبیار
آفاکو
برتینا
تونل هوشمند سلامت
آواگرد
اینوگام
.یک برند برای یک شرکت، مثل آبرو برای یک فرد است آبرو زمانی بدست می آید که فرد تلاش کند کارهای سخت را .به درستی به نتیجه برساند
 جف بیزوس 
مدیرعامل شرکت آمازون
نشانی: خیابان کارگر شمالی، کوچه اشراقی، خیابان هیات، پلاک 15، ساختمان گردآفرید کد پستی: 1411893171 تلفن: 88322598-021 ، 88329872-021 ، 88349572-021
تماس با ما
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com
شتابدهنده صلحینو
﷯
شرکت IBC
کشاورزان پرس
اگرینیتو
نمک اپ
اینوگام
اگرینیتو
نمک اپ
سوپریار
پارس طبیار
آفاکو
برتینا
تونل هوشمند سلامت
آواگرد
اینوگام
.یک برند برای یک شرکت، مثل آبرو برای یک فرد است آبرو زمانی بدست می آید که فرد تلاش کند کارهای سخت را .به درستی به نتیجه برساند
 جف بیزوس 
مدیرعامل شرکت آمازون
نشانی: خیابان کارگر شمالی، کوچه اشراقی، خیابان هیات، پلاک 15، ساختمان گردآفرید کد پستی: 1411893171 تلفن: 88322598-021 ، 88329872-021 ، 88349572-021
تماس با ما
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com